طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorks

نرم افزار مهندسی
60

SolidWorks II

 
ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorksجـمعه ساعت 13 تا 18510,000601395/11/01 ثبت نام
عنوان مقاله نویسنده تاریخ

دوره های آموزشی جدید

3D Max Beginners to Advance
زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/04
SPSS I
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 17 تا 21
تاریخ شروع: 1395/11/07
مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1395/11/07
آموزش نرم افزار AutoCAD MEP 2010 مقدماتی
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 17 تا 21
تاریخ شروع: 1395/11/07
Autocad -پیشرفته سه بعدی
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 17 تا 21
تاریخ شروع: 1395/12/05