معرفی دوره ها

عنوان دوره تعداد ساعت قیمت به تومان
Pack Web Design(Html5+CSS3,JQuery+AJAX) ویژه نوروز 96 898,000
ICDL Level I ویژه نوروز 68 315,000
ICDL Level II ویژه نوروز 63 297,000
Microsoft office Word 2013 ویژه نوروز 24 164,000
indesign ویژه نوروز 70 550,000
Microsoft office Excel 2013 ویژه نوروز 24 164,000
اتوکد دو بعدی ویژه نوروز 72 594,000
3D Max Beginners to Advance ,ویژه نوروز 100 825,000
Matlab مقدماتی ویژه نوروز 30 275,000
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته ویژه نوروز 60 517,500
Adobe Illustrator cc ویژه نوروز 60 494,500
برنامه نویسی به زبان C++ویژه نوروز 60 552,000
Net Framework Application Develpment Foundation I,اصول برنامه نویسی .Net ویژه نوروز 60 540,000
Network + ویژه نوروز 30 270,000
Configuring Windows 8.1 ویژه نوروز 48 542,000
SQL Server 2014 Design/Query/Develop ویژه نوروز 60 660,000
حسابداری خدماتی ویژه نوروز 50 550,000
MS Project ویژه نوروز 60 612,000
Network+Windows 8.1 ده روزه 78 812,000
حسابداری خدماتی و حسابداری بازرگانی ده روزه 90 970,000
Web Design Fundamentals + Web Design Advanced طراحی وب سایت 96 673,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 ده روزه 60 698,500
SPSS I 39 354,100
MATLAB مقدماتی 30 275,000
اصول و تئوری Piping و PDMS 82 1,050,000
عکاسی دیجیتال 110 1,590,000
Ms-Project ده روزه 60 612,000
حسابداری بازرگانی ویژه نوروز 40 420,000
Windows Server 2012 R2 ویژه نوروز 51 617,000
Java Mobile Programming For Android-Core Work shop ویژه نوروز 70 770,000
عنوان دوره تعداد ساعت قیمت به تومان
طراحی صفحات وب(Foundation) 54 300,000
JQuery & Ajax 42 568,000
برنامه نویسی حرفه ای تحت وب(C#.Net-ASP.Net-MVC) 135 1,201,000
SQL Server 2014 Database Development 60 660,000
Dynamic WebSite Makeover With PHP & MySQL 42 632,000
.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I (ASP.net-ADO.net) 60 605,000
.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development II(ASP.net-MVC 45 496,000
.Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net 30 303,000
C++مقدماتی 40 399,000
C++ پیشرفته 40 439,000
SCJP Java Programming Essentials 70 514,000
Angular JS 25 379,000
Java Database Programming With Hibernate 50 500,000
Java Web Programming With JSP & JSF & TOM CAT 60 600,000
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) 30 345,000
اصول برنامه نویسی باC#.Net 30 220,000
Java Mobile Programming For Android-Core Work shop 50 720,000
برنامه نویسی حرفه ای سمت کلاینت(JavaScript , JQuery , AngularJs) 97 1,188,000
web API 55 700,000
اصول برنامه نویسی C#.Net دوره 6 روزه با اقامت رایگان 30 200,000
.Net Framework Application Development Foundation I 60 540,000
JavaScript 30 375,000
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3 54 330,000
Advanced PHP & MYSQL 42 632,000
برنامه نویسی به زبان ++C 60 552,000
Developing IOS Apps with Swift 50 800,000
Advanced Web Design 42 343,000
توسعه برنامه های تحت وب با ASP.NET MVC5 60 840,000
عنوان دوره تعداد ساعت قیمت به تومان
ICDL Level I 68 315,000
ICDL Level II 63 297,000
Word +Excel تلفیقی 50 324,000
Microsoft Office Excel Expert 2016 24 171,000
Microsoft Office Excel 2016 24 164,000
پکیج ICDL1 وICDL2 131 557,000
ICDL 1 ویژه نوجوانان 50 350,000
Word 24 137,000
ICDL 1 ویژه نوجوانان 50 350,000
ICDL سطح یک و دو نوجوانان 100 652,000
Access 24 171,000
ICDL2 ویژه نوجوان 50 350,000
Excel+Power point 39 266,000
power point 15 102,000
internet-word 36 19
internet 12 58,000
Microsoft office Word 2016 24 164,000
مبانی- ویندوز 15 137,000
مهارت افزایی(Word-Excel-Power point) 30 187,000
عنوان دوره تعداد ساعت قیمت به تومان
Elementary 2 42 224,000
Pre-Intermediate 1 42 232,000
Pre-Intermediate 2 42 232,000
Pre-Intermediate 3 42 232,000
Intermediate 3 42 232,000
Intermediate 4 42 232,000
Upper Intermediate 1 42 270,000
Free Discussion 24 180,000
Intermediate 1 42 232,000
Elementary1 42 224,000
(IELTS (4 Skills 51 748,000
Pre-Intermediate 4 42 232,000
Intermediate 2 42 232,000
Upper-Intermediate 3 45 270,000
Upper-Intermediate 2 45 270,000
Upper-Intermediate 4 45 270,000
Upper-Intermediate 5 45 270,000
Elementary3 42 224,000
elementary -intensive 60 880,000
pre-intermediate-intensive 93 950,000
intermediate-intensive 70 950,000
upper-intermediate-intensive 75 1,150,000
Elementary 108 660,000
Pre-intermediate 168 880,000
Intermediate 168 880,000
Upper-intermediate 190 1,200,000
intermediate intensive 93 500,000
Elementary intensive 70 880,000
Free Discussion 24 180,000
Elementary 42 219,000
pre- intermediate 42 251,000
Intermediate 42 225,000
Upper- Intermediate 45 262,000
IELTS & TOFEL Grammar 50 325,000
Listening& Speaking 50 325,000
Elementary4 42 224,000

دوره های آموزشی جدید

Java Mobile Programming For Android-Core Work shop ویژه نوروز
زمان برگزاری: چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:00,پنجشنبه ساعت 08:00 تا 16:00,جـمعه ساعت 8 تا 11
تاریخ شروع: 1396/01/03
حسابداری بازرگانی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1396/01/09
حسابداری خدماتی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 14:00
تاریخ شروع: 1396/01/04
Microsoft office Excel 2013 ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08
ICDL Level II ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08