فتوشاپ برای معماری

عمران و معماری
30

فتوشاپ در معماری یا پست پروداکشن

ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1فتوشاپ برای معماریپنجشنبه ساعت 8 تا 13483,000301396/01/31 ثبت نام
عنوان مقاله نویسنده تاریخ

دوره های آموزشی جدید

SPSS I
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 17 تا 21
تاریخ شروع: 1396/01/31
Pre-Intermediate 3
زمان برگزاری: دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 17 تا 19
تاریخ شروع: 1396/01/16
اتوکد دو بعدی
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/12/08
کمک طراح و دکوراسیون داخلی به کمک رایانه
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/12/15
SolidWorks I
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1395/12/13