طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 (مقدماتی)

عمران و معماری
40

دوره آموزشی طراحی سازه های خاص با نرم افزار سپ SAP 2000 | مجتمع فنی تهران دوره آموزشی طراحی سازه های خاص با نرم افزار سپ SAP 2000 | مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

دوره آموزشی طراحی سازه های خاص با نرم افزار سپ SAP 2000 | مجتمع فنی تهران، سیدخندان


  

آدرس کانال تلگرام مجتمع فنی تهران، سیدخندان

 


دوره آموزشی طراحی سازه های خاص با نرم افزار سپ SAP 2000 | مجتمع فنی تهران، سیدخندان

مشخصات دوره:

تعداد ساعت: 40

هزینه دوره: 528 هزارتومان

پیش نیاز:

مخاطبان:


هدف دوره :


سرفصل دوره آموزشی طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 مجتمع فنی 

معرفی نرم افزارو  مدلسازی سازه های خاص

 

بارگذاری، تحلیل استاتیکی و اصول طراحی

 

بار گذاری تحلیل و طراحی دینامیکی طیفی

 

مدلسازی و طراحی دیوار های حایل

مدلسازی و طراحی دالها

مدلسازی و طراحی سوله ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ابر برچسب ها: SAP, SAP Software, سپ, نرم افزار سپ, نرم افزار سپ SAP 2000, طراحی و آنالیز سازه, تحلیل سازه ها نرم افزار SAP , نرم افزار Safe Sap Etabs, نرم افزار تجزیه و تحلیل و طراحی سازه SAP , طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000, Learning, Learning SAP, Learning SAP Software, Training, SAP Training, SAP Software Training, Courses, SAP Courses, SAP Software Courses, آموزش, آموزش SAP, آموزش SAP Software, آموزش سپ, آموزش نرم افزار سپ, آموزش نرم افزار سپ SAP 2000, آموزش طراحی و آنالیز سازه, آموزش تحلیل سازه ها نرم افزار SAP , آموزش نرم افزار Safe Sap Etabs, آموزش نرم افزار تجزیه و تحلیل و طراحی سازه SAP , آموزش طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000, دوره آموزش SAP مجتمع فنی تهران, دوره آموزش SAP Software مجتمع فنی تهران, دوره آموزش سپ مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار سپ مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار سپ SAP 2000 مجتمع فنی تهران, دوره آموزش طراحی و آنالیز سازه مجتمع فنی تهران, دوره آموزش تحلیل سازه ها نرم افزار SAP مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار Safe Sap Etabs مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار تجزیه و تحلیل و طراحی سازه SAP مجتمع فنی تهران, دوره آموزش طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 مجتمع فنی تهران, کلاس آموزش SAP مجتمع فنی, کلاس آموزش SAP Software مجتمع فنی, کلاس آموزش سپ مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار سپ مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار سپ SAP 2000 مجتمع فنی, کلاس آموزش طراحی و آنالیز سازه مجتمع فنی, کلاس آموزش تحلیل سازه ها نرم افزار SAP مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار Safe Sap Etabs مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار تجزیه و تحلیل و طراحی سازه SAP مجتمع فنی, کلاس آموزش طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 مجتمع فنی, کارگاه آموزشی, کارگاه یادگیری SAP, کارگاه یادگیری SAP Software, کارگاه یادگیری سپ, کارگاه یادگیری نرم افزار سپ, کارگاه یادگیری نرم افزار سپ SAP 2000, کارگاه یادگیری طراحی و آنالیز سازه, کارگاه یادگیری تحلیل سازه ها نرم افزار SAP , کارگاه یادگیری نرم افزار Safe Sap Etabs, کارگاه یادگیری نرم افزار تجزیه و تحلیل و طراحی سازه SAP , کارگاه یادگیری طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000, دوره های مجتمع فنی تهران, دوره های آموزشی مجتمع فنی تهران, کلاس های مجتمع فنی تهران, لیست شعبات مجتمع فنی تهران, مجتمع فنی تهران نمایندگی ها, مجتمع فنی, مجتمع فنی تهران,
MFT, Mojtame Fanni Tehran (MFT), Mojtame Fanni Tehran Courses, MFTSK, MFTSK.IR, www.mftsk.ir,

 

ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 (مقدماتی)شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:30528,000401395/11/02 ثبت نام
عنوان مقاله نویسنده تاریخ
معرفی نرم افزار Sap(امکانات نسخه پیشرفته) 1395/03/29

دوره های آموزشی جدید

Advanced PHP & MYSQL
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 13 تا 17
تاریخ شروع: 1395/11/30
آموزش نرم افزار Corel Draw
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/05
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 13 تا 17
تاریخ شروع: 1395/11/07
Adobe Indesign
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/26
(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (I
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/11/08