فرم همکاری اساتید

 
 
 
   
 
 

دوره های آموزشی جدید

مهارت افزایی(Word-Excel-Power point)
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/11/29
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/12
Intermediate 3
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 20
تاریخ شروع: 1395/11/26
Pre-Intermediate 1
زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت 15 تا 18
تاریخ شروع: 1395/11/20
CATIA II
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/11/29