معرفی اساتید

تعداد اساتید: 23
محسن ابی زاده مدرس گرافیک وعکاسی
میلاد اسحاقی مدرس دوره های شبکه
محمد اسدی مدرس دوره های معماری
فاطمه آقایی
محمدصالح آل آقا مدرس دوره های گرافیک و معماری
رضا بابایی مدرس دوره های فنی مهندسی، عمران و معماری
فرامرز باقری مدرس دپارتمان زبان انگلیسی
مجتبی بگوردی مدرس معماری و دکوراسیون داخلی
پژمان پارسائی مدرس دوره های برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی
محمد جلیلوند مدرس دپارتمان برنامه نویسی
رضا جمالی مدرس دوره های دپارتمان ICT
غلامرضا حبیب مدر س دوره های دپارتمان مالی و حسابداری
وحید حکمی مدرس دوره های مهندسی MSP ,, P6
محمد مسعود عسکری مدرس دوره های شبکه
سید بهزاد عطیفه پور مدرس دوره های گرافیک
آزیتا فرخ مدرس دوره های دپارتمان ICT
رضا قراگزلو مدرس دوره های معماری
علی اصغر قشقایی مدرس دوره های دپارتمان ICT
کامران کی نژاد مدرس دوره Matlab
احسان محمدی مدرس دپارتمان برنامه نویسی
مهدی ملک محمدی مدرس دوره های گرافیک و معماری
محمد منصوری مدرس دوره های شبکه
علی ناظری مدرس دوره های عمران

دوره های آموزشی جدید

Java Mobile Programming For Android-Core Work shop ویژه نوروز
زمان برگزاری: چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:00,پنجشنبه ساعت 08:00 تا 16:00,جـمعه ساعت 8 تا 11
تاریخ شروع: 1396/01/03
حسابداری بازرگانی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1396/01/09
حسابداری خدماتی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 14:00
تاریخ شروع: 1396/01/04
Microsoft office Excel 2013 ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08
ICDL Level II ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08