تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار XSteel

عمران و معماری
40

دوره آموزشی تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار XSteel | مجتمع فنی تهران دوره آموزشی تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار XSteel | مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

دوره آموزشی تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار XSteel | مجتمع فنی تهران، سیدخندان

  قابلیت های اکتسابی:

- توانایی تولید و تهیه نقشه های کارگاهی سازه های فلزی با نرم افزار

 

آدرس کانال تلگرام مجتمع فنی تهران، سیدخندان

 


دوره آموزشی تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار XSteel | مجتمع فنی تهران، سیدخندان

مشخصات دوره:

تعداد ساعت: 40

هزینه دوره: 720 هزارتومان

پیش نیاز:

مخاطبان:


هدف دوره :


سرفصل دوره آموزشی تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار XSteel مجتمع فنی


- آشنایی با نرم افزار

- ایجاد محوربندی و مش بندی

- ایجاد المان های اصلی تیر و ستون

- بابند با بادبند

- ایجاد المان های فرعی اتصالات

- ایجاد دستورات برشی و چیدمان قطعات

- ایجاد اتصالات جوش و پیچ و مهره

- استفاده اتصالات آمده و پر کاربرد نرم افزار

- ایجاد اتصالات کامپونت

- شماره گذاری قطعات کنترل

- نحوه خروجی قطعات و ایجاد نقشه های کارگاهی لیست تولیدی

- تنظیمات مربوط به خروجی نقشه ها

- ویرایش نقشه ها

- جانمایی و تغییر در جداول نقشه

- دستورات تکمیلی و چاپ import، export


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ابر برچسب ها: X-Steel, XSteel Software, ایکس استیل, نرم افزار ایکس استیل, نرم افزار تولید نقشه سازه های فلزی, تهیه نقشه شاپ و نقشه های قطعه زنی, نرم افزار تهیه نقشه کارگاهی XSteel, تولید نقشه کارگاهی سازه فلزی, تنظیم نقشه کارگاهی, نرم افزار X-Steel, Learning, Learning X-Steel, Learning XSteel Software, Training, X-Steel Training, XSteel Software Training, Courses, X-Steel Courses, XSteel Software Courses, آموزش, آموزش X-Steel, آموزش XSteel Software, آموزش ایکس استیل, آموزش نرم افزار ایکس استیل, آموزش نرم افزار تولید نقشه سازه های فلزی, آموزش تهیه نقشه شاپ و نقشه های قطعه زنی, آموزش نرم افزار تهیه نقشه کارگاهی XSteel, آموزش تولید نقشه کارگاهی سازه فلزی, آموزش تنظیم نقشه کارگاهی, آموزش نرم افزار X-Steel, دوره آموزش X-Steel مجتمع فنی تهران, دوره آموزش XSteel Software مجتمع فنی تهران, دوره آموزش ایکس استیل مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار ایکس استیل مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار تولید نقشه سازه های فلزی مجتمع فنی تهران, دوره آموزش تهیه نقشه شاپ و نقشه های قطعه زنی مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار تهیه نقشه کارگاهی XSteel مجتمع فنی تهران, دوره آموزش تولید نقشه کارگاهی سازه فلزی مجتمع فنی تهران, دوره آموزش تنظیم نقشه کارگاهی مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار X-Steel مجتمع فنی تهران, کلاس آموزش X-Steel مجتمع فنی, کلاس آموزش XSteel Software مجتمع فنی, کلاس آموزش ایکس استیل مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار ایکس استیل مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار تولید نقشه سازه های فلزی مجتمع فنی, کلاس آموزش تهیه نقشه شاپ و نقشه های قطعه زنی مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار تهیه نقشه کارگاهی XSteel مجتمع فنی, کلاس آموزش تولید نقشه کارگاهی سازه فلزی مجتمع فنی, کلاس آموزش تنظیم نقشه کارگاهی مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار X-Steel مجتمع فنی, کارگاه آموزشی, کارگاه یادگیری X-Steel, کارگاه یادگیری XSteel Software, کارگاه یادگیری ایکس استیل, کارگاه یادگیری نرم افزار ایکس استیل, کارگاه یادگیری نرم افزار تولید نقشه سازه های فلزی, کارگاه یادگیری تهیه نقشه شاپ و نقشه های قطعه زنی, کارگاه یادگیری نرم افزار تهیه نقشه کارگاهی XSteel, کارگاه یادگیری تولید نقشه کارگاهی سازه فلزی, کارگاه یادگیری تنظیم نقشه کارگاهی, کارگاه یادگیری نرم افزار X-Steel, دوره های مجتمع فنی تهران, دوره های آموزشی مجتمع فنی تهران, کلاس های مجتمع فنی تهران, لیست شعبات مجتمع فنی تهران, مجتمع فنی تهران نمایندگی ها, مجتمع فنی, مجتمع فنی تهران,
MFT, Mojtame Fanni Tehran (MFT), Mojtame Fanni Tehran Courses, MFTSK, MFTSK.IR, www.mftsk.ir,

 

ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار XSteelجـمعه ساعت 13 تا 18720,000401395/11/01 ثبت نام
عنوان مقاله نویسنده تاریخ

دوره های آموزشی جدید

Advanced PHP & MYSQL
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 13 تا 17
تاریخ شروع: 1395/11/30
آموزش نرم افزار Corel Draw
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/05
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 13 تا 17
تاریخ شروع: 1395/11/07
Adobe Indesign
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/26
(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (I
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/11/08