فرم همکاری اساتید

 
 
 
   
 
 

دوره های آموزشی جدید

عکاسی دیجیتال
زمان برگزاری: شـنبه,چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/06
Autocad -پیشرفته سه بعدی
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 13 تا 15
تاریخ شروع: 1395/11/01
روتوش عکاسی دیجیتال
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/03
Ms-Project ده روزه
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 14:00
تاریخ شروع: 1395/11/02
اصول و تئوری Piping
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/10/30