SQL Server 2014 Database Development

وب و برنامه نویسی
60

دوره آموزشی نرم افزار اس کیو ال سرور، طراحی دیتابیس و کوئری | SQL Server 2014 | مجتمع فنی تهران دوره آموزشی نرم افزار اس کیو ال سرور | SQL Server 2014 | مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

دوره آموزشی نرم افزار اس کیو ال سرور، طراحی دیتابیس و کوئری | SQL Server 2014 | مجتمع فنی تهران، سیدخندان


   SQL مخفف Structerd Query Language یکی از محبوبترین زبان ها برای برنامه نویسی می باشد.بهتر است برای طراحی سایت اس کیو ال را فرا گرفت. از SQL برای افزایش،کاهش و یا تغییر داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. SQL زبانی بر پایه اعلان می باشد و برعکس زبان های بیسیک و سی می باشد.زبانهای توسعه یافیه ی دیگر مانند PL و SQL به دنبال کامل کردن زبان به هداف ایجاد زبان برنامه نویسی با حفظ مزیت های SQL می باشد.

آدرس کانال تلگرام مجتمع فنی تهران، سیدخندان

 


دوره آموزشی نرم افزار اس کیو ال سرور، طراحی دیتابیس و کوئری | SQL Server 2014 | مجتمع فنی تهران، سیدخندان

مشخصات دوره:

تعداد ساعت: 60

هزینه دوره: 660 هزارتومان

پیش نیاز: ندارد

مخاطبان: آن دسته از افرادی كه می خواهند با جنبه های تخصصی پایگاه اطلاعاتی SQL SERVER 2012 مسلط شوند


هدف دوره :


سرفصل دوره آموزشی نرم افزار SQL Server 2014 طراحی دیتابیس و کوئری |  مجتمع فنی


 • اصول و مفاهیم اولیه بانک­های اطلاعاتی
 • معرفی SQL Server و تاریخچه
 • ساختار SQL Server (Database Engine، Replication، Integration Services و ...(
 • نحوه نصب و معرفی پیکربندی
 • آشنایی با ابزارها
  • معرفی Books Online
  • معرفی Configuration Manager
  • معرفی Management Studio
  • معرفی Business Intelligence Studio
  • معرفی Profile
 • معرفی و طبقه­بندی بانک­های اطلاعاتی
 • آشنایی با بانک­های اطلاعاتی سیستمی
 • معرفی مقدماتی اشیای موجود در یک بانک اطلاعاتی
 • آشنایی با نحوه ذخیره­ سازی یک بانک اطلاعاتی
 • مدیریت بانک­های اطلاعاتی
  • Create/Drop
  • Backup & Restore
  • Attach, Detach
  • Shrink

 

 • معرفی و طبقه­ بندی جداول
 • بررسی ساختار جداول
  • ستون­ های جدول( عادی/ محاسباتی)
  • انواع داده­ای
  • آشنایی با مقدار Null
  • آشنایی با Identity
  • معرفی Collation
 • جامعیت داده­ها و استفاده از Constraintها
  • مفهوم جامعیت داده­ها و معرفی روش­ها (Declarative، Procedural)
  • معرفی Unique & Primary Key Constraints
  • معرفی Check Constraint
 • طراحی بانک­های اطلاعاتی
 • تهیه فهرست جداول مورد نیاز
 • بهینه­ سازی طراحی و تعریف رابطه بین جداول
 • استفاده از Foreign Key Constraint
 • معرفی زبان T-SQL
 • معرفی و طبقه­ بندی دستورات DDL
  • دستور Create Database
  • دستور Create Table
 • آشنایی با دستورات DML
  • دستور Select
  • دستور From
  • دستور Where
  • دستور Order By
  • دستور Distinct
  • دستور Top
  • دستور Union
 • دستور Insert
 • دستور Update
 • دستور Delete و Truncate Table
 • بازیابی اطلاعات از جداول مختلف با استفاده از انواع Joinها
  • دستور Inner Join
  • دستور Outer Join
  • دستور Cross Join
 • جمع­ بندی اطلاعات با استفاده از دستور Group By و توابع جمع
 • استفاده از دستور Case
 • استفاده از اپراتورهای Exists و In
 • آشنایی با Sub Query
 • آشنایی با Nested Query
 • آشنایی با Common Table Expression - CTE
  • پرسش­ه ای بازگشتی (Recursive)
 • آشنایی با دستور Merge

حل تمرین و رفع اشکال

 • معرفی و طبقه­بندی Viewها
 • کاربرد Viewها
 • نحوه ایجاد و مدیریت Viewها
 • استفاده از Viewها
  • بازیابی اطلاعات
  • دستکاری اطلاعات از طریق View
 • آشنایی با امکانات کنترل روند اجرای برنامه در TSQL
 • تعریف و مقداردهی متغیرها
 • تصمیم­ گیری و دستور If
 • حلقه While
 • کنترل خطاهای زمان اجرا (Structured Exception Handling)
 • تعریف متغیر از نوع جدول
 • جداول موقتی
 • معرفی و استفاده از Cursorها
  • طبقه­ بندی Cursorها
  • نحوه تعریف و استفاده
 • معرفی و طبقه­ بندی پروسیجرها
 • آشنایی با برخی پروسیجرهای سیستم در حوزه Database Catalog
 • نحوه اجرای پروسیجر
 • مدیریت و ساخت پروسیجر
  • پارامترها خروجی
  • مقدار برگشتی
 • معرفی و طبقه­ بندی توابع
 • استفاده از توابع سیستمی
  • توابع اسکالر
  • توابع جمع
  • توابع رتبه­بندی
  • توابع جدولی
 • ایجاد و مدیریت توابع
  • توابع اسکالر
  • توابع جدولی نوع Inline
  • توابع جدولی نوع Multi Statement
 • بررسی محدودیت­ها
 • معرفی و طبقه­ بندی تراکنش­ها و مزایای استفاده از تراکنش­ها
 • تراکنش­ های ساده و توزیع شده
 • نحوه عملکرد SQL Server در رابطه با تراکنش­ها
 • معرفی تراکنش­ های صریح، ضمنی و خودکار (Auto Commit)
 • آشنایی با دستورات T-SQL در رابطه با تراکنش­ها
 • معرفی و طبقه­ بندی Triggerها
 • نحوه ایجاد و مدیریت Triggerهای DML و بررسی نقش آن­ها در تراکنش­های خودکار (Auto Commit)
 • بررسی تفاوت­های Instead Of Trigger و After Trigger
 • ارایه دستور العمل در استفاده از Triggerها
  • جامعیت داده­ها به روش Procedural
  • سفارشی­ کردن خطاها
  • محرک آغاز پردازش­ها
  • ...
 • نحوه ایجاد و مدیریتTriggerهای DDL
 • معرفی پروسیجرهای مرتبط با مبحث Triggerها
 • معرفی و طبقه­ بندی Indexها
 • نحوه ایجاد و مدیریت Indexها
 • شناسایی و کنترل سطوح دسترسی
  • بررسی مفاهیم اولیه (Authentication، Authorization، Auditing)
  • معرفی، طبقه­ بندی و مدیریت Loginها
  • معرفی، طبقه­ بندی و مدیریت Roleها
  • معرفی، طبقه­ بندی و مدیریت Userها
  • معرفی و طبقه ­بندی Permissionها
  • بررسی دستورات T-SQL در رابطه با مجوزها

 

 

   
ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1SQL Server 2014 Database Developmentپنجشنبه ساعت 8 تا 13660,000601396/01/31 ثبت نام
عنوان مقاله نویسنده تاریخ
Beginning SQL Server دانلود

دوره های آموزشی جدید

Java Mobile Programming For Android-Core Work shop ویژه نوروز
زمان برگزاری: چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:00,پنجشنبه ساعت 08:00 تا 16:00,جـمعه ساعت 8 تا 11
تاریخ شروع: 1396/01/03
حسابداری بازرگانی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1396/01/09
حسابداری خدماتی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 14:00
تاریخ شروع: 1396/01/04
Microsoft office Excel 2013 ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08
ICDL Level II ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08