.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I (ASP.net-ADO.net)

وب و برنامه نویسی
60

دوره آموزشی برنامه نویسی دات نت فرم ورک | ASP.net-ADO.net Net Framework Application | با نرم افزار ویژوال استادیو | مجتمع فنی تهران دوره آموزشی برنامه نویسی دات نت فرم ورک  ASP.net-ADO.net Net Framework Application | با نرم افزار ویژوال استادیو | مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

دوره آموزشی برنامه نویسی دات نت فرم ورک | ASP.net-ADO.net Net Framework Application | با نرم افزار ویژوال استادیو | مجتمع فنی تهران، سیدخندان


   ASP.NET چیست؟ یکی از زبان های برنامه نویسی حرفه ای برای طراحی سایت ASP.NET است. ASP.NET نسل جدید ASP است. که با ASP کلاسیک سازگار نیست، اما ممکن است ASP.NET شامل ASP کلاسیک باشد. صفحات ASP.NET تالیف شده اند، که موجب سریع تر شدن آن از ASP کلاسیک شده است. ASP.NET دارای پشتیبانی بهتر زبان، یک مجموعه بزرگ از کنترل های کاربر، قطعات مبتنی بر XML، و تأیید یکپارچه هویت کاربر است. صفحات ASP.NET دارای پسوند aspx. است، و به طور معمول در VB (ویژوال بیسیک) یا #C (سی شارپ) نوشته می شود. کنترل های کاربر در ASP.NET می توان به زبان های مختلف، از جمله ++ C و جاوا نوشته شود. هنگامی که یک مرورگر درخواست یک فایل ASP.NET را دارد، موتور ASP.NET فایل را می خواند، اسکریپت را در فایل اجرا و تالیف می کند، و نتیجه را به شکل زبان HTML ساده به مرورگر برمی گرداند.

آدرس کانال تلگرام مجتمع فنی تهران، سیدخندان

 


دوره آموزشی برنامه نویسی دات نت فرم ورک | ASP.net-ADO.net Net Framework Application | با نرم افزار ویژوال استادیو | مجتمع فنی تهران، سیدخندان

مشخصات دوره:

تعداد ساعت: 60

هزینه دوره: 605 هزارتومان

پیش نیاز: آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی

مخاطبان:


هدف دوره :


سرفصل دوره آموزشی ASP.net-ADO.net Net Framework Application | با نرم افزار ویژوال استادیو مجتمع فنی


جلسه

محتوا

اول

 1. آشنایی با عملکرد برنامه­ های تحت وب
  1. آشنایی با Application Server و معرفی ابزار aspnet_regiis
  2. آشنایی با Browser، Url، Request و Response، پروتکل Http
  3. آشنایی با کلاس WebRequest و WebResponse
  4. آشنایی با کنترل WebBrowser
 2. آشنایی با ASP.Net
  1. معرفی ASP.Net
  2. امکانات ارایه شده توسط ASP.Net
  3. مزایای ASP.Net در مقایسه با موارد مشابه
  4. آشنایی با ASP.Net Development Server و IIS Express
 3. نحوه ایجاد Project در Visual Studio
  1. نحوه قرار گرفتن و اجرای پروژه در سه حالت File System، Http و FTP
  2. معرفی محتوای پروژه در سه حالت Program Logic، Content File و Configuration
  3. بررسی تفاوت­ های Web Site و Web Application
  4. معرفی مقدماتی فایل Web.config
  5. معرفی پوشه­ های خاص ASP.Net مانند App_Data، App_Code، App_Themes و ...

دوم

 1. آشنایی با وب فرم­ها
  1. ساختار وب فرم و معرفی فایل­های Program Logic و Content
  2. ارتباط بین اجزای وب فرم
  3. تفاوت وب فرم با Windows فرم
  4. نوشتن Code به صورت Code Behind و Inline
  5. آشنایی با رویدادهای وب فرم از جمله PreInit، Init، Load، PreRender، Render و Unload
 2. اجزای وب فرم
  1. معرفی Html Control، Server Control و System Componentها
  2. بررسی تفاوت­های Html Control ها و Server Control ها
  3. نحوه Handle کردن رویدادهای Server Controlها
  4. معرفی خصوصیت AutoPostBack در Server Controlها
  5. معرفی Component Designer برای وب فرم­ها
 3. معرفی برخی Server Controlها شامل
  1. کنترل TextBox
  2. کنترل Button، LinkButton و ImageButton
  3. کنترل Label
  4. کنترل DropDownList و ListBox
  5. کنترل CheckBox، RadioButton و RadioButtonList

سوم

 1. اعتبارسنجی
  1. بررسی استراتژی اعتبار سنجی در سمت Client
  2. معرفی کنترل­های RequiredFieldValidator، CompareValidator، RegularExpressionValidator و RangeValidator
  3. معرفی کنترل ValidationSummary
  4. استفاده از کنترل CustomValidator در سمت Client و Server
  5. معرفی خصوصیت Page.IsValid
 2. حرکت بین فرم­ ها
  1. استفاده از کنترل­ HyperLink
  2. استفاده از متد Redirect در Response و استفاده از متد Transfer در Server
  3. استفاده از Java Script
  4. معرفی Site Map شامل
   1. معرفی کنترل SiteMapDataSource
   2. معرفی کنترل Menu و Binding به SiteMapDataSource
   3. معرفی کنترل TreeView و Binding به SiteMapDataSource

چهارم

 1. نگهداری وضعیت
  1. معرفی QueryString و آشنایی با شیء HttpUtility
  2. معرفی Cookie و کلاس HttpCookie
  3. معرفی ViewState
  4. معرفی Session
   1. معرفی متدهای Abandon، Clear و ...
   2. استفاده از modeهای InProc، StateServer، SQLServer، Custom
   3. معرفی ابزار aspnet_regsql
   4. معرفی سرویس ASP.Net State Service
   5. معرفی رویدادهای مربوط به Session در Global.asax
  5. معرفی Application و منابع Static
   1. آشنایی با متدهای Lock و UnLock
   2. معرفی رویدادهای مربوط به Application در Global.asax
  6. معرفی کلاس HttpContext
  7. معرفی متدهای SavePageStateToPersistenceMedium و LoadPageStateToPersistenceMedium

پنجم

 1. معرفی MasterPage
  1. معرفی ساختار Master Page
  2. ایجاد ارتباط بین وب فرم و MasterPage
  3. معرفی کنترل­ های ContentPlaceHolder و Content
 2. معرفی Theme
  1. تعریف Theme
  2. افزودن منابع به Theme شامل StyleSheet، Image
  3. معرفی Skin و Control Adapter
  4. مشخص کردن Theme در وب فرم­ها و Web.Config
  5. معرفی خصوصیت Theme در کلاس Page

ششم

 1. معرفی کنترل XmlDataSource
 2. معرفی کنترل SqlDataSource
  1. معرفی کلاس Parameter و انواع آن از جمله QueryStringParameter، ControlParameter، SessionParameter و ...
  2. معرفی متدهای Insert، Update و Delete
 3. معرفی کنترل EntityDataSource
 4. معرفی کنترل­ Repeater
  1. آشنایی با مفهوم Template و انواع Templateها از جمله ItemTemplate، SeparatorTemplate، HeaderTemplate، FooterTemplate
  2. معرفی متدهای Eval و Bind
  3. معرفی متد DataBind
 5. معرفی کنترل ListView
  1. معرفی LayoutTemplate
  2. بررسی تفاوت­های ListView و Repeater
  3. معرفی کنترل DataPager

هفتم

 1. معرفی کنترل GridView
  1. آشنایی با انواع ستون­ ها در GridView شامل BoundColumn، CommandColumn، HyperLinkColumn، TemplateColumn و ...
  2. آشنایی با انواع Templateها در GridView شامل ItemTemplate، HeaderTemplate، EditTemplate، FooterTemplate و ...
  3. معرفی مرتب­ سازی (Sorting) و صفحه­بندی (Paging)
  4. آشنایی با مفهوم Command در GridView و رویداد RowCommand
  5. آشنایی با رویدادهای RowDataBound، SelectedIndexChanged و ...
  6. معرفی تعیین ظاهر با استفاده از ItemStyle، AlternatingItemStyle، HeaderStyle، FooterStyle، PagerStyle، SelectedItemStyle و ...
 2. معرفی کنترل­های FormView و DetailsView

هشتم

 1. استفاده از کنترل­های سفارشی شده
  1. معرفی Web User Control
   1. آشنایی با متد LoadControl در کلاس Page
   2. استفاده از خصوصیات Web User Control در Program Logic در Web Site و Web Application
  2. معرفی Composite Control
   1. معرفی متد CreateChildControls
   2. معرفی متدهای LoadControlState و SaveControlState
  3. معرفی Render Control
   1. معرفی متد Render
   2. معرفی کلاس HtmlTextWriter
  4. نحوه معرفی Control در وب فرم و Web.config
 2. معرفی INamingContainer
 3. معرفی کلاس­های ToolboxData و ToolBoxBitmap
 4. آشنایی با نحوه تعریف Children
 5. آشنایی با نحوه استفاده از ITemplate

نهم

 1. ارسال و دریافت فایل
  1. ارسال فایل با استفاده از کنترل FileUpload
  2. انجام تنظیمات در web.config <httpRuntime>
  3. معرفی خصوصیت PostedFile در کلاس FileUpload
  4. ذخیره­ سازی فایل در File System
  5. ذخیره­ سازی فایل در Database
  6. دریافت فایل توسط کاربران از File System
  7. دریافت فایل توسط کاربران از Database و آشنایی با متد BinaryWrite
  8. آشنایی با متد AddHeader و خصوصیات ContentType در Response
 2. انجام عملیات گرافیکی در وب
  1. استفاده از متد Save در کلاس Image برای ذخیره­سازی تصویر در Response

دهم

 1. ارسال ایمیل
  1. آشنایی با قالب نامه
  2. آشنایی با کلاس­های MailMessage، MailAddress
  3. آشنایی با کلاس SmtpClient
  4. انجام تنظیمات mailSettings در Web.config
  5. استفاده از ASP.Net Configuration Manager برای SMTP Settings
  6. نحوه پیوست کردن فایل به نامه
   1. آشنایی با کلاس Attachment
   2. آشنایی با کلاس LinkedResource

یازدهم

 1. استفاده از JavaScript
  1. پیوست کردن کد JavaScript به صفحات
   1. معرفی خصوصیت ClientScript در کلاس Page
   2. معرفی متدهای RegisterClientScriptBlock و RegisterStartupScript
   3. قرار دادن فایل JavaScript در کتابخانه Dll و معرفی مفهوم Embedded Resource
   4. معرفی کلاس­های WebResource و ScriptResource
  2. انتقال اطلاعات بین JavaScript و سرور
   1. استفاده از متد GetPostBackEventReference
   2. استفاده از متد RegisterHiddenField
   3. استفاده از متد RegisterArrayDeclaration
   4. معرفی IPostBackEventHandler و IPostBackDataHandler

دوازدهم

 1. معرفی AJAX و تاریخچه
 2. مزایای به کار گیری AJAX در صفحات وب
 3. معرفی کنترل ScriptManager
  1. معرفی ScriptReference
  2. آشنایی مقدماتی با ServerReference
  3. معرفی متد GetCurrent
 4. معرفی کنترل UpdatePanel
  1. آشنایی با ContentTemplate
  2. آشنایی با PostBackTrigger
 5. معرفی کنترل ProgressTemplate
 6. معرفی کنترل Timer
 7. آشنایی با کتابخانه AjaxControlToolKit
  1. معرفی کنترل ToolkitScriptManager
  2. آشنایی با برخی کنترل­های موجود در کتابخته از جمله ASyncFileUpload، Rating و ...
  3. معرفی مفهوم Extender
  4. آشنایی با برخی Extenderهای موجود در کتابخانه از جمله HtmlEditor، AutoComplete، Calendar، ColorPicker و ...

سیزدهم

 1. امنیت
 2. شناسایی و کنترل سطح دسترسی
  1. Windows Authentication
   1. انجام تنظیمات در web.config
   2. معرفی خصوصیت User در کلاس Page
   3. آشنایی با مفهوم Impersonation
  2. Forms Authentication
   1. انجام تنظیمات در web.config
   2. آشنایی با شیء FormsAuthentication و متدهای Authenticate، RedirectFromLoginPage، Signout، RedirectToLoginPage و ...
   3. ذخیره­سازی AuthenticationTicket
 3. استفاده از پروتکل https
 4. آشنایی با حملات امنیتی XSS، CSRF، Password Cracking و استراتژی مقابله

چهاردهم

 1. آشنایی با Membership
  1. فعال کردن Membership و معرفی کلاس AspNetSqlMembershipProvider
  2. افزودن اشیای لازم به بانک اطلاعاتی با استفاده از ابزار aspnet_regsql
  3. انجام تنظیمات در فایل web.config
  4. استفاده از ASP.Net Configuration Manager
  5. معرفی کنترل­های Login، CreateUserWizard، LoginStatus، LoginName، LoginView و ChangePassword
  6. معرفی اشیاء Membership و Roles
 2. آشنایی با Role Provider
  1. فعال­سازی Roles
  2. مدیریت Roleها و اعضای Role
 3. آشنایی با Access Rule
  1. ایجاد و مدیریت Access Rule
  2. کنترل سطح دسترسی با استفاده از Access Rule به صورت Partial

پانزدهم

 1. آشنایی با Profile Services
  1. نحوه فعال کردن Profile Service
  2. معرفی کلاس AspNetSqlProfileProvider
  3. معرفی خصوصیت Profile در کلاس Page
  4. آشنایی با کلاس ProfileBase
  5. نحوه تعریف خصوصیت برای Profile به صورت Strongly-typed
 2. آشنایی با Web Parts
  1. معرفی کلاس WebPartManager
   1. بررسی خصوصیت DisplayMode
   2. آشنایی با خصوصیت Personalization
   3. بررسی مفهوم Shared Scope و User Scope
  2. معرفی کلاس WebPartZone
  3. معرفی کلاس CatalogZone
   1. معرفی کلاس PageCatalogPart
   2. معرفی کلاس DeclarativeCatalogPart
  4. معرفی کلاس EditorZone
   1. معرفی کلاس AppearanceEditorPart
   2. معرفی کلاس BehaviorEditorPart
   3. معرفی کلاس LayoutEditorPart
   4. معرفی کلاس PropertyGridEditorPart
  5. سفارشی­سازی Web Partها
   1. معرفی IWebPart
   2. معرفی کلاس WebPart

شانزدهم

 1. آشنایی با Error Handling
  1. آشنایی با خطاهای Application Wide
   1. معرفی رویداد Application_Error
   2. معرفی کلاس HttpException
   3. معرفی Custom Error Page و انجام تنظیمات در web.config
  2. آشنایی با خطاهای Page Wide
   1. معرفی رویداد Page_Error
   2. بررسی خصوصیت Validate Request
 2. بررسی Debug و Trace
  1. فعال­سازی Trace
  2. آشنایی با اعضای شیء Trace
  3. دسترسی به اطلاعات با استفاده از trace.axd
  4. بررسی پارامترها trace.axd

هفدهم

 1. انتشار برنامه ها
 2. ایجاد Web Setup
 3. استفاده از Publish
 4. انجام تنظیمات روی IIS
  1. بررسی مفهوم Application Pool
  2. انتخاب تنظیمات برای ASP.Net
  3. بررسی Mime Types و Mapping و آشنایی با aspent_isapi.dll
   

 

ابر برچسب ها: ADO.net, ASP.net, .Net Framework, برنامه نویسی ای اس پی دات نت, برنامه نویسی ادو دات نت, نرم افزار Visual Studio, برنامه نویسی دات نت, برنامه نویسی تحت وب, برنامه نویسی C#.NET, اصول توسعه نرم افزار دات نت فریم ورک, Learning, Learning ADO.net, Learning ASP.net, Learning .Net Framework, Training, ADO.net Training, ASP.net Training, .Net Framework Training, Courses, ADO.net Courses, ASP.net Courses, .Net Framework Courses, آموزش, آموزش ADO.net, آموزش ASP.net, آموزش .Net Framework, آموزش برنامه نویسی ای اس پی دات نت, آموزش برنامه نویسی ادو دات نت, آموزش نرم افزار Visual Studio, آموزش برنامه نویسی دات نت, آموزش برنامه نویسی تحت وب, آموزش برنامه نویسی C#.NET, آموزش اصول توسعه نرم افزار دات نت فریم ورک, دوره آموزش ADO.net مجتمع فنی تهران, دوره آموزش ASP.net مجتمع فنی تهران, دوره آموزش .Net Framework مجتمع فنی تهران, دوره آموزش برنامه نویسی ای اس پی دات نت مجتمع فنی تهران, دوره آموزش برنامه نویسی ادو دات نت مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار Visual Studio مجتمع فنی تهران, دوره آموزش برنامه نویسی دات نت مجتمع فنی تهران, دوره آموزش برنامه نویسی تحت وب مجتمع فنی تهران, دوره آموزش برنامه نویسی C#.NET مجتمع فنی تهران, دوره آموزش اصول توسعه نرم افزار دات نت فریم ورک مجتمع فنی تهران, کلاس آموزش ADO.net مجتمع فنی, کلاس آموزش ASP.net مجتمع فنی, کلاس آموزش .Net Framework مجتمع فنی, کلاس آموزش برنامه نویسی ای اس پی دات نت مجتمع فنی, کلاس آموزش برنامه نویسی ادو دات نت مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار Visual Studio مجتمع فنی, کلاس آموزش برنامه نویسی دات نت مجتمع فنی, کلاس آموزش برنامه نویسی تحت وب مجتمع فنی, کلاس آموزش برنامه نویسی C#.NET مجتمع فنی, کلاس آموزش اصول توسعه نرم افزار دات نت فریم ورک مجتمع فنی, کارگاه آموزشی, کارگاه یادگیری ADO.net, کارگاه یادگیری ASP.net, کارگاه یادگیری .Net Framework, کارگاه یادگیری برنامه نویسی ای اس پی دات نت, کارگاه یادگیری برنامه نویسی ادو دات نت, کارگاه یادگیری نرم افزار Visual Studio, کارگاه یادگیری برنامه نویسی دات نت, کارگاه یادگیری برنامه نویسی تحت وب, کارگاه یادگیری برنامه نویسی C#.NET, کارگاه یادگیری اصول توسعه نرم افزار دات نت فریم ورک, دوره های مجتمع فنی تهران, دوره های آموزشی مجتمع فنی تهرانکلاس های مجتمع فنی تهران, لیست شعبات مجتمع فنی تهران, مجتمع فنی تهران نمایندگی ها, مجتمع فنی, مجتمع فنی تهران,
MFT, Mojtame Fanni Tehran (MFT), Mojtame Fanni Tehran Courses, MFTSK, MFTSK.IR, www.mftsk.ir,

 

ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I (ASP.net-ADO.net)یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30605,000601396/01/20 ثبت نام
عنوان مقاله نویسنده تاریخ
Learning ASP.Net دانلود
ADO.Net Entity Framework دانلود
Visual C# Step by Step دانلود

دوره های آموزشی جدید

Java Mobile Programming For Android-Core Work shop ویژه نوروز
زمان برگزاری: چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:00,پنجشنبه ساعت 08:00 تا 16:00,جـمعه ساعت 8 تا 11
تاریخ شروع: 1396/01/03
حسابداری بازرگانی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1396/01/09
حسابداری خدماتی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 14:00
تاریخ شروع: 1396/01/04
Microsoft office Excel 2013 ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08
ICDL Level II ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08