دوره جامع متره برآورد وصورت وضعیت با Excel

عمران و معماری
60

دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار Excel | مجتمع فنی تهران دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار Excel | مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار Excel | مجتمع فنی تهران، سیدخندان

  قابلیت های اکتسابی:

- توانایی بررسی نقشه ها و جزئیات اجرائی و انجام متره و برآورد و تهیه اسناد مربوطه

- توانایی بکارگیری فهرست بها و استفاده از جزئیات، دستور کارها و صورت جلسات

- توانایی تهیه و تنظیم صورت وضعیت و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان

- توانایی محاسبه حمل، تعدیل و مابه التفاوت

 

آدرس کانال تلگرام مجتمع فنی تهران، سیدخندان

 


دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار Excel | مجتمع فنی تهران، سیدخندان

مشخصات دوره:

تعداد ساعت: 60

هزینه دوره: 660 هزارتومان

پیش نیاز:

مخاطبان:


هدف دوره :

آشنایی با حدود و اختیارات پیمانکار، مشاور، مدیر طرح و کارفرما / تشریح نحوه تهیه متره و برآورد با توجه به نقشه های اجرائی / آشنایی با نحوه تنظیم صورت وضعیت و استفاده کاربردی از مراجه مربوطه / تشریح تعدیل و ما به التفاوت


سرفصل دوره آموزشی متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار Excel مجتمع فنی


- مقدمه و تعاریف

- آشنایی با نقشه خوانی و بررسی اسناد و مدارک پیمان

- تهیه و تنظیم لیست های متره نحوه بر آورد

- تهیه و تنظیم صورت وضعیت از اسناد و مدارک و صورتحساب

- نحوه محاسبه تعدیل و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ابر برچسب ها: Excel, Excel Software, اکسل, نرم افزار اکسل, نرم افزار Excel, متره برآورد با نرم افزار Excel, صورت وضعیت با نرم افزار Excel, نرم افزار متره برآورد تحت اکسل, متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی با نرم افزار excel, برنامه تحت اکسل متره و برآورد و صورت وضعیت, Learning, Learning Excel, Learning Excel Software, Training, Excel Training, Excel Software Training, Courses, Excel Courses, Excel Software Courses, آموزش, آموزش Excel, آموزش Excel Software, آموزش اکسل, آموزش نرم افزار اکسل, آموزش نرم افزار Excel, آموزش متره برآورد با نرم افزار Excel, آموزش صورت وضعیت با نرم افزار Excel, آموزش نرم افزار متره برآورد تحت اکسل, آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی با نرم افزار excel, آموزش برنامه تحت اکسل متره و برآورد و صورت وضعیت, دوره آموزش Excel مجتمع فنی تهران, دوره آموزش Excel Software مجتمع فنی تهران, دوره آموزش اکسل مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار اکسل مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار Excel مجتمع فنی تهران, دوره آموزش متره برآورد با نرم افزار Excel مجتمع فنی تهران, دوره آموزش صورت وضعیت با نرم افزار Excel مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار متره برآورد تحت اکسل مجتمع فنی تهران, دوره آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی با نرم افزار excel مجتمع فنی تهران, دوره آموزش برنامه تحت اکسل متره و برآورد و صورت وضعیت مجتمع فنی تهران, کلاس آموزش Excel مجتمع فنی, کلاس آموزش Excel Software مجتمع فنی, کلاس آموزش اکسل مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار اکسل مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار Excel مجتمع فنی, کلاس آموزش متره برآورد با نرم افزار Excel مجتمع فنی, کلاس آموزش صورت وضعیت با نرم افزار Excel مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار متره برآورد تحت اکسل مجتمع فنی, کلاس آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی با نرم افزار excel مجتمع فنی, کلاس آموزش برنامه تحت اکسل متره و برآورد و صورت وضعیت مجتمع فنی, کارگاه آموزشی, کارگاه یادگیری Excel, کارگاه یادگیری Excel Software, کارگاه یادگیری اکسل, کارگاه یادگیری نرم افزار اکسل, کارگاه یادگیری نرم افزار Excel, کارگاه یادگیری متره برآورد با نرم افزار Excel, کارگاه یادگیری صورت وضعیت با نرم افزار Excel, کارگاه یادگیری نرم افزار متره برآورد تحت اکسل, کارگاه یادگیری متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی با نرم افزار excel, کارگاه یادگیری برنامه تحت اکسل متره و برآورد و صورت وضعیت, دوره های مجتمع فنی تهران, دوره های آموزشی مجتمع فنی تهران, کلاس های مجتمع فنی تهران, لیست شعبات مجتمع فنی تهران, مجتمع فنی تهران نمایندگی ها, مجتمع فنی, مجتمع فنی تهران,
MFT, Mojtame Fanni Tehran (MFT), Mojtame Fanni Tehran Courses, MFTSK, MFTSK.IR, www.mftsk.ir,

 

ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1دوره جامع متره برآورد وصورت وضعیت با Excelجـمعه ساعت 13 تا 18660,000601396/01/18 ثبت نام
عنوان مقاله نویسنده تاریخ

دوره های آموزشی جدید

Java Mobile Programming For Android-Core Work shop ویژه نوروز
زمان برگزاری: چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:00,پنجشنبه ساعت 08:00 تا 16:00,جـمعه ساعت 8 تا 11
تاریخ شروع: 1396/01/03
حسابداری بازرگانی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1396/01/09
حسابداری خدماتی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 14:00
تاریخ شروع: 1396/01/04
Microsoft office Excel 2013 ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08
ICDL Level II ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08